Upis 2. generacije studenata Programa postakademskog zapošljavanja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

SVEUČILIŠTE U SPLITU I SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

objavljuju

 

POZIV

za upis 2. generacije studenata Programa postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti u akademskoj godini 2015./2016.

 

Pozivom se uređuju uvjeti prijave i upisa studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata u akademskoj godini 2015./2016.

Sukladno Pravilniku o Programu postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu, pravo prijave po Pozivu ostvaruju studenti preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Cilj Programa je osposobljavanje studenata za pokretanje i vođenje gospodarskih i drugih subjekata i povećavanje opće sposobnosti za zapošljavanje/samozapošljavanje nakon završenog studija.

Pravo upisa Programa, pod jednakim uvjetima, ostvaruje 30 studenata Sveučilišta u Splitu i 30 studenata Sveučilišta u Zagrebu.

Prvi modul Programa izvodit će se putem radionica LJETNE ŠKOLE koja započinje 11. srpnja 2016. godine i traje do 22. srpnja 2016. godine. Tijekom modula studenti će se upoznati s poduzetničkim vještinama i načinom razmišljanja, usvajati vještine identifikacije i analize poslovnih prilika, kao i osnove pravnog okvira poduzetničkog poduhvata i poslovanja.

LJETNA ŠKOLA održat će se u Splitu, u prostorima Sveučilišne knjižnice, Ulica Ruđera Boškovića 31.

Za studente kojima je nužno osigurati smještaj i prehranu u Splitu, isto će biti osigurano u jednom od studentskih domova Studentskog centra u Splitu.

Uz prijavu po Pozivu dostaviti:

  • motivacijsko pismo za sudjelovanje u Programu;
  • dokaz o eventualnom prethodnom iskustvu u provedbi učeničkih ili studentskih projekata te sudjelovanja u programima dodatnog usavršavanja ili obrazovanja;
  • dokaz o uspjehu u nastavi (prijepis ocjena ili preslik indeksa);
  • pozitivno mišljenje sastavnice o nastavnoj i izvannastavnoj aktivnosti koje ukazuje na poduzetnički potencijal studenta, a koje daje nastavnik, mentor ili čelnik sastavnice;
  • potvrda o statusu.

Za studente prijavljene po Pozivu, a koji ispunjavanju uvjete, može se provesti testiranje upravljačkih sposobnosti i obaviti razgovor, o čemu će isti biti pravodobno obaviješteni.

Prijave studenata koje nisu podnesene pravovremeno ili koje ne sadrže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Poziva neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u Pozivu.

Pravo podnošenja prijave po Pozivu imaju ravnopravno osobe oba spola.

Prijave se predaju do 29. lipnja 2016. godine putem mrežnih stranica Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu, poštom ili osobno na adresu: Sveučilište u Splitu, Livanjska 5, 21 000 Split, Hrvatska, s naznakom: Prijava po Pozivu na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2015./2016.

Poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu.

Za sve polaznike koji zadovolje uvjete iz Poziva

PROGRAM JE BESPLATAN

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content