SVEČANI PRIJEM STUDENATA

Svečani prijem studenata prve godine sveučilišnog preddiplomskog (redovnog) studija, podjela indeksa i iksica, održat će se dana 28. rujna 2015. (ponedjeljak) u 14.00 sati u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Splitu, Teslina 12.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Svečani prijem studenata prve godine sveučilišnog preddiplomskog (redovnog) studija, podjela indeksa i iksica, održat će se dana 28. rujna 2015. (ponedjeljak) u 14.00 sati u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Splitu, Teslina 12.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content