Svečani prijem studenata prve godine stručnog preddiplomskog studija

Svečani prijem studenata prve godine stručnog preddiplomskog studija kineziologije održat će se u petak, 30. listopada 2020. godine u 10.00 sati online
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem čl. 12. Pravilnika o studiranju na stručnim studijima na Kineziološkom fakultetu u Splitu, Kolegij stručnih studija predlaže Fakultetskom vijeću Kineziološkog fakulteta u Splitu, donošenje

ODLUKE O SVEČANOM PRIJEMU STUDENATA PRVE GODINE

STRUČNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA

Svečani prijem studenata prve godine stručnog preddiplomskog studija kineziologije održat će se u petak, 30. listopada 2020. godine u 10.00 sati online putem preko Zoom aplikacije za sve Smjerove studija.

Za sve tehničke detalje (Studomat, AAI i i ostalo) biti ćete naknadno obaviješteni.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content