Sportom protiv nasilja i isključenosti (Sport Against Violence and Exclusion – SAVE)

Kineziološki fakultet u Splitu, partner je u međunarodnom projektu kojeg izvodi ukupno 9 partnerskih organizacija iz 7 europskih država. 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Poštovani,

Kineziološki fakultet u Splitu, partner je u međunarodnom projektu kojeg izvodi ukupno 9 partnerskih organizacija iz 7 europskih država. 

Sport protiv nasilja i isključenosti (eng. Sport Against Violence and Exclusion – SAVE) projekt je financiran u sklopu EU programa Erasmus+ Sport, a osnovni ciljevi projekta su: definiranje kompetencija potrebnih za predviđanje, izbjegavanje i prestanak nasilja, isključivanja i netolerancije kroz sport, te korištenje sporta kao ‘alata’ za rješavanje sukoba; rješavanje sukoba kao dijela budućeg kurikuluma na sveučilištima i programima cjeloživotnog učenja; izgradnja kapaciteta sportskih obrazovnih ustanova za učinkovito upravljanje uporabom ‘alata’ za rješavanje sukoba. 

U cilju ostvarivanja navedenih ciljeva projekta, ‘dizajn’ projekta iziskuje utvrđivanje trenutnog stanja i potreba kako bi se prikupile potrebne informacije i podaci na kojima će se temeljiti daljnje projektne aktivnosti.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predstavljanje projekta koje će se održati 11. travnja u 14:30 sati na adesi Teslina 10 – 4. kat.

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content