RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE STUDENTIMA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA U SPLITU

Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 28. 10. 2015. godine donio je...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

U skladu s odredbama čl. 5. i 6. Pravilnika o dekanovoj nagradi studentima Kineziološkog fakulteta u Splitu, čl. 51. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu, Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 28. 10. 2015. godine donio je:

O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU DEKANOVE NAGRADE STUDENTIMA KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA U SPLITU

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content