Privremeni rezultati razredbenog ispita (provjere motoričkih sposobnosti)

Privremene rezultate razredbenog ispita (provjere motoričkih sposobnosti) održanog dana 10.07.2017.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Privremene rezultate razredbenog ispita (provjere motoričkih sposobnosti) održanog dana 10.07.2017. možete pogledati OVDJE.

Žalbe na privremene rezultate podnose se 12.07.2017. do 10.00 sati putem e-maila studentska.sluzba@kifst.hr, ili osobno, u Studentsku službu Fakulteta.

Konačni rezultati razredbenog ispita (provjere motoričkih sposobnosti), nakon rješavanja po žalbama, objavit će se 12.07.2017. u 14.00 sati.

Kandidati koji su položili razredbeni ispit trebaju čekati objavu rezultata državne mature (privremeni: 12.07./konačni: 17.07.),  te objavu rang lista.

Upisi na Kineziološki fakultet u Splitu provodit će se od 18. do 21.07.2017. Detaljnije informacije o upisima objavit će se nakon objave rezultata državne mature.

Informacije o eventualnom održavanju jesenskog upisnog roka objavit će se 24.07.2017. ukoliko ostane slobodnih upisnih mjesta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content