Poziv studentima – Savjetovalište za studente s invaliditetom

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Savjetovalište za studente s invaliditetom koje djeluje pri Sveučilišnom centru za savjetovanje studenata, a uz podršku prorektora za studente, studentski sport i studentski standard, prof. dr. sc. Borisa Maleša, i uz pomoć i podršku studenata s invaliditetom, pokreće ciklus radionica namijenjenih studentima završne (pete) godine nastavničkog smjera.

Cilj radionica je kod studenata pobuditi svijest o poteškoćama, pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom u nastavnom procesu, kao i u svakodnevnim aktivnostima.

Radionica će se održati u utorak 12.04. u 12:30 na Kineziološkom fakultetu u velikoj učionici (FIZ) u sklopu predavanja na predmetu Baseball.

Pozvani su i studenti ostalih godina.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content