Poziv na edukativne aktivnosti AZVO-a u 2021. godini

Prvi u nizu događaja u sklopu ciklusa Karijeriranje 2021, je simpozij „Što stoji iza diplome: Planiranje i upravljanje karijerom temeljenom na kompetencijama“
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u 2021. godini nastavlja u okviru projekta SKAZVO, financiranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, organizirati edukativne aktivnosti namijenjene djelatnicima visokih učilišta i studentima čiji je cilj unaprijediti nastavničke kompetencije, osnažiti vještine upravljanja visokim učilištem, potaknuti internacionalizaciju visokog obrazovanja te pružiti podršku daljnjem razvoju studentskih službi kao što su karijerni centri i centri za psihološku pomoć.  Plan radionica AZVO-a u 2021. godini nalazi se u prilogu obavijesti.

Prvi u nizu događaja u sklopu ciklusa Karijeriranje 2021, je simpozij „Što stoji iza diplome: Planiranje i upravljanje karijerom temeljenom na kompetencijama“ u organizaciji AZVO –a i prof. dr. Andreje Bubić iz Centra za savjetovanje studenata Filozofskog fakulteta u Splitu.
Simpozij će se održati 28. siječnja 2021. od 10 do 16 sati putem platforme Zoom.

Ljubazno Vas molimo da se za sudjelovanje prijavite do 27. siječnja do 10 sati na poveznici: https://skazvo.azvo.hr/hr/?option=com_chronoforms5&chronoform=Karijeriranje-28-01

Svi prijavljeni sudionici zaprimit će Zoom poveznicu dan prije Simpozija putem koje će se moći uključiti u skup.
Program virtualnog događanja nalazi se u privitku.

Vezani dokumenti

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content