Potrebe studenata za računalima u 2020/21

Rok za javljanje je petak, 18.09.2020 do 15:00 sati.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Poštovane kolege,
U akademskoj godini 2020/21 svi studenti trebati će imati na raspolaganju stolna/prijenosna računala jer će se dio nastave održavati “na daljinu”. Svjesni smo da se radi o financijskom opterećenju pa će Fakultet pokušati pronaći načine da pomogne u tom smislu. Molimo stoga da se svi studenti kojima su financije problem i s tim u vezi nemaju mogućnost nabaviti računalo do početka akademske godine jave na e-mail racunala@kifst.hr (u naslov e-maila stavite “Racunala”). Sukladno prijavama, tražit ćemo rješenje koje će biti prihvatljivo svima. Rok za javljanje je petak, 18.09.2020 do 15:00 sati. Hvala svima na suradnji.
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content