Potpisan sporazum sa Športskom zajednicom Zadarske županije

U četvrtak 01. Rujna 2016. u Zadru je organizirano svečano potpisivanje sporazuma o suradnji između Športske zajednice zadarske županije i Kineziološkog fakulteta u Splitu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

U četvrtak 01. Rujna 2016. u Zadru je  organizirano  svečano potpisivanje sporazuma o suradnji između Športske  zajednice zadarske županije i Kineziološkog fakulteta u Splitu. U ime Kineziološkog fakulteta u Splitu, prisutni su bili Dekanica prof. dr. sc. Đurđica Miletić i doc. dr. sc. Dražen Čular, a u ime Športske zajednice zadarske županije tajnik dr. sc. Željko Birkić.  Naglašeno je  da potpisivanje sporazuma otvara mogućnost suradnje na području edukacije i sportske dijagnostike, a s osnovnim ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete stručnog obrazovanja u području kineziologije i sporta u RH. Na partnerskoj osnovi prezentirane su brojne mogućnosti suradnje i partnerskog modela koji razvija Kineziološki fakultet u Splitu, a od kojih se mogu izdvojiti: zajednička izrada edukativnih programa, povlačenje sredstava iz fondova EU, sudjelovanje stručnih osoba po preporuci Saveza u realizaciji različitih programa, te komparativne prednosti edukacije metodom učenja na daljinu. Po svečanom potpisivanju sporazuma Potpisnici su naglasili najzanimljiviji dio suradnje dvije institucije, a to je početak  realizacije stručnog studija za školovanje trenera prvostupnika već u rujnu, najavivši prezentaciju za sve zainteresirane osobe koja će se održati u Zadru tijekom rujna.

 

image2

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content