Potpisan sporazum sa Univerzitetom Crne Gore iz Nikšić

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića nastavlja još intenzivniju međunarodnu znanstvenu suradnju.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića nastavlja još intenzivniju međunarodnu znanstvenu suradnju.

Sporazum Crna GoraProf. dr Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore iz Nikšića, potpisao je u petak 28.10.2011. godine u Nikšiću sporazum o suradnji sa prof. dr. Borisom Malešom dekanom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Sporazum Crna Gora 02To je dvadeseti po redu međunarodni sporazum koji je potpisala ova visokoškolska obrazovna i znanstvena institucija Univerziteta Crne Gore, što predstavlja veoma bogatu diplomatsku misiju imajući u vidi da je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića osnovan 5. lipnja 2008. godine.

Izvor: http://www.fsnk.ac.me/medjunarodna-saradnja/potpisan-sporazum-i-sa-splicanima/

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content