Postupak prijave za provjeru motoričkih sposobnosti za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kineziološkog fakulteta u Splitu u ak.god. 2015/2016

Sukladno uvjetima natječaja, kandidati za provjeru motoričkih sposobnosti (prethodno prijavljeni na www.postani-student.hr), trebaju:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Sukladno uvjetima natječaja, kandidati za provjeru motoričkih sposobnosti (prethodno prijavljeni na www.postani-student.hr), trebaju:

1. Napraviti liječnički pregled isključivo kod liječnika – specijalista sportske medicine ili specijalista medicine rada i sporta (novi naziv), te dobiti liječničku svjedodžbu, temeljem pregleda prema uputama: OVDJE)  – ne starije od 6 mjeseci

2. Uplatiti troškove pristupa testiranju motoričkih sposobnosti (razredbeni postupak):
primatelj: Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21000 Split;
IBAN:HR452330003-1100399873;
poziv na broj: JMBG ili OIB kandidata
opis plaćanja: razredbeni postupak
iznos: 200,00 kn

3. Popuniti prijavni list (s fotografijom)

Prijave (dokumenti pod 1, 2 i 3) za pristupanje provjeri motoričkih sposobnosti podnose se od 09. lipnja do 03. srpnja 2015. godine, Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, osobno, u vremenu od 08.30 do 13.00 sati ili putem pošte (pošiljka mora biti zaprimljena od fakulteta najkasnije s danom 06.07.2015. – pečat pošte 03.07.2015.).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji nisu poslali prijavu s prilozima, ne mogu pristupiti polaganju razredbenog ispita.

Provjera (testiranje) motoričkih sposobnosti održat će se u srijedu, 08. srpnja 2015. godine s početkom u 08.00 sati, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti.
Provjera motoričkih sposobnosti (razredbeni ispit) obuhvaća osam eliminacijskih normi koje je potrebno zadovoljiti.

Ako kandidat ne ispuni neku od postavljenih normi, odmah se eliminira iz daljnjeg testiranja, dok se kandidati koji zadovolje sve postavljene norme, rangiraju isključivo prema rezultatima Državne mature.
Rezultati razredbenog ispita objavit će se 09.07.2015. u 14.00 sati. Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe 10.07.2015. do 10.00 sati, putem e-maila studentska.sluzba@kifst.hr.
Konačni rezultati razredbenog ispita objavit će se 10.07.2015. u 14.00 sati.
Upisi će se provoditi nakon objave konačnih rezultata Državne mature i to od 20. do 24.07.2015., prema naknadnim obavijestima.
Sve informacije na telefon Studentske službe 021/302-444 ili na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content