P O Z I V – ČLANOVIMA ALUMNI UDRUGE KIF

Temeljem članka 21. Statuta Udruge diplomiranih studenata Kineziološkog fakulteta- Alumni KIF Split, upućujem Vam P O Z I V ...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem članka 21. Statuta Udruge diplomiranih studenata Kineziološkog fakulteta- Alumni KIF Split, upućujem Vam

P O Z I V

za sudjelovanje u radu redovite sjednicu Skupštine Udruge diplomiranih studenta Kineziološkog fakulteta Alumni KIF Split za 29. rujna 2015. (utorak) u Fiziološkom kabinetu Kineziološkoga Fakulteta Sveučilišta u Splitu, Teslina 6, s početkom u 19.30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 • Otvaranje Skupštine i pozdravna riječ Predsjednice
 • Izbor radnih tijela redovite sjednice Skupštine:
 • Radnog predsjedništva
 • Verifikacijske komisije
 • Dva ovjerovitelja zapisnika
 • Izvješće Verifikacijske komisije
 • Izvješće Predsjednice o radu Udruge
 • Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju
 • Usvajanje Statuta Udruge
 • Odluka o imenovanju Likvidatora
 • Ostavka Tajnika i imenovanje novog Tajnika Udruge
 • Razno

doc. dr. sc. Mirjana Milić, predsjednica

Prilog:
Prijedlog Statuta Alumni 29.9.2015

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content