ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA MOBILNOST OSOBLJA ZA 2015/2016

Prema rezultatima natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za zimski semestar akademske godine 2015/2016 Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost odobrilo je odlazak na mobilnost i nastavnicima s našeg Fakulteta i to...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Prema rezultatima natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za zimski semestar akademske godine 2015/2016 Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost odobrilo je odlazak na mobilnost i nastavnicima s našeg Fakulteta i to:

  • Doc. dr. sc. Danijela Kuna (University in Maribor)

Kompletnu listu i odluku pronađite na http://www.unist.hr/suradnja/programi/erasmus-plus/natjecaji/odluka-o-odabiru-kandidata-u-okviru-programa-erasmus-u-zimskom-semestru-22669

Doc. dr. sc. Ana Kezić
Erasmus koordinator

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content