Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku godinu 2019/2020

Split, 18. veljače 2021. godine.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Split, 18. veljače 2021. godine.

U skladu s odredbama članka 6. st. 6 i čl. 10. Pravilnika o dekanovoj nagradi studentima Kineziološkog fakulteta u Splitu – pročišćeni tekst od 23.12.2020. (KLASA: 003-05/20-02/0001, URBROJ: 2181-205-02-01-20-0006) i čl. 33. Statuta Kineziološkog fakulteta u Splitu, a temeljem Odluke o rangiranju Povjerenstava za dodjelu dekanove nagrade od 11. veljače 2021. godine i 16. veljače 2021. godine, donosim

ODLUKU

O DODJELI DEKANOVE NAGRADE ZA AKADEMSKU GODINU 2019-2020

I.

Nakon provedenog postupka rangiranja dodjeljuje se Dekanova nagrada za akademsku godinu 2019-2020 studentima:

  1. Željko Cota                            5,13 bodova
  2. Ivana Glavović                      5,10 bodova
  3. Luka Cikojević                      5,10 bodova

II.

Nagrađenim studentima isplatit će se novčani iznos od po 700,00 kn netto, te će im se uručiti plaketa na sjednici Fakultetskog vijeća dana 24. veljače 2021. godine u 09.00 sati.

III.

Bilješka o dobivanju Nagrade ima se nagrađenim studentima upisati u dosje i dopunsku ispravu o studiju.

IV.

Pravo prigovora protiv ove Odluke imaju kandidati za dekanovu nagradu za 2019/2020 u roku od dva dana od dana objavljivanja ove Odluke.

Prigovor se podnosi u pismenom obliku dekanu fakulteta koji će o prigovoru odlučiti u naredna dva dana od primitka prigovora, te o svojoj konačnoj odluci izvijestiti podnositelja prigovora i Povjerenstvo za dodjelu dekanove nagrade.

Ukoliko ne bude podnesenih prigovora, ova Odluka smatrat će se konačnom.

DEKAN

prof. dr. sc. Damir Sekulić

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content