Obavijest o upisima u više (parne) semestre 2020/2021 stručnih i specijalističkih studija (svi studenti)

Upisi nakon 18.03.2021. godine neće biti mogući.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem Odluke Kolegija stručnih studija, upisi u više (parne) semestre stručnih i specijalističkih studija provodit će od 08.03.2021 do 18.03.2021. godine. Zbog trenutne epidemiološke situacije, upisi će se vršiti isključivo elektronskim putem

Za upis je potrebno poslati  e-mail na adresu ljube@kifst.hr koji uključuje:

  • iskazanu nakanu upisa u viši semestar
  • dokaz o uplati školarine za drugi/četvrti/šesti/ semestar i to: u iznosu od 5.400,00 kn za jednokratni način plaćanja ili u iznosu od 2.700,00 kn za studente koji školarinu plaćaju obročno, a koji imaju deponiranu bjanko zadužnicu). Preostala dva obroka školarine studenti koji plaćaju obročno, dužni su podmiriti prema Ugovoru ( do početka ljetnog ispitnog roka, cca. 25.06.2021. godine). Studenti koji su već predali bjanko zadužnicu ne trebaju ovjeravati novu.
  • ukoliko student ima indeks, a isti se nalazi kod studenta, dužan ga je poslati poštom na adresu Fakuleteta sa svim upisanim ocjenama položenih ispita

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR4124070001100643571; poziv na broj: OIB STUDENTA; model: 00, Opis plaćanja: školarina (s naznakom semestra koji student upisuje).

Studenti koji nisu podmirili školarinu za prethodno upisani semestar studija ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

Upisi nakon 18.03.2021. godine neće biti mogući.

Početak nastave (parni semestar) za prvu, drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija, te za prvu i drugu godinu specijalističkog diplomskog studija je 19. 03. 2021. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti. Nastava završava 13.06.2021.

LJETNI ISPITNI ROK POČINJE 25.06.2021., A TRAJE DO 18.07.2021.GODINE.

Za studente koji ne pristupe upisu ili ne kontaktiraju Studentsku službu na e-mail ljube@kifst.hr, smatrati će se da su odustali od studija i biti će im ukinut elektronički identitet. Eventualna prethodna potraživanja naplatiti će se prislinim putem.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail ljube@kifst.hr.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content