Obavijest o upisima u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija – jesenski upisni rok

Obavijest o upisima u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija – jesenski upisni rok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Obavijest o upisima u prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija

– jesenski upisni rok

Kandidati koji su položili razredbeni ispit trebaju čekati objavu rezultata državne mature (privremeni: 11.09./konačni: 17.09.),  te objavu rang lista.

Kandidati s rang-liste kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 18.09. do 20.09. od 09.00 do 13.00 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
  • dokaz o državljanstvu (domovnica) u kopiji ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,
  • jednu fotografiju veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala).  Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu.
  • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571)

Pravo na punu subvenciju u troškovima studija imaju svi redoviti studenti koji po PRVI puta upisuju prvu godinu studija. Svi ostali (koji su već ranije upisali redovni studij) nemaju pravo na subvenciju i dužni su izvršiti uplatu školarine u iznosu od 7.000,00 kn uplaćenu u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571.

Dokaz o uplati potrebno je dostaviti prilikom upisa.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao,  gubi pravo upisa i može mu se naplatiti cjelokupna školarina

 

 

 

 

 

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content