Obavijest o upisima u prvi semestar stručnog studija kineziologije – ljetni upisni rok

Dana 15. srpnja iza 16.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Dana 15. srpnja iza 16.00 sati privremene rang-liste Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU) postat će konačne.

Kandidati s rang-liste, kojima stoji „Pravo upisa DA“ i imaju prikazan upisni broj, a do 15.07. su se prijavili direktno Fakultetu sa svim zatraženim prilozima, trebaju pristupiti upisu u vremenu od 16.07. do 19.07.2018. u vremenu od 09.00 do 13.00 sati.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti:

  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani,(nije potrebno ako je kod prijave predan original ne stariji od 6 mjeseci)
  • dokaz o državljanstvu (domovnica) u kopiji ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani, (nije potrebno ako je predano kod prijave)
  • jednu fotografiju veličine 35mm x 45mm (ne starije od 6 mjeseci),
  • presliku važeće osobne iskaznice (ne treba je ovjeravati) uz predočenje izvornika (originala).  Ako pristupnik nema važeću osobnu iskaznicu treba donijeti potvrdu o prebivalištu. (nije potrebno ako je predano kod prijave)
  • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571)
  • dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR 4124070001100643571)
  • Dokumente koji su predani kod prijave nije potrebno ponovno dostavljati, osim ako nisu predani u izvorniku (rodni list).
  • Kandidati koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti upisu trebaju se prethodno javiti na e-mail: studentska.sluzba@kifst.hr.

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn veljača), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika (na iznos do 10.000,00 kn).

 

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content