Obavijest o pristiglim kandidaturama za studentske izbore 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Kineziološkog fakulteta u Splitu, zastupano po predsjedniku Izbornog povjerenstva, doc.dr. Marku Ercegu, nakon održane 2. Sjednice dana 09. lipnja 2016., objavljuje pristigle kandidature za studentske izbore 2016.

Kandidacijska lista sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, te stručnog preddiplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija:

1.  BARBARA GILIĆ, kandidat

MIA MANDIĆ, zamjenik

2.  ANA LOZINA, kandidat

GORANA ADUM, zamjenik

3.  HRVOJE MARINOVIĆ, kandidat

LUKA ČIKOTIĆ, zamjenik

4.  DORIS MOHOROVIĆ, kandidat

MARIN BABIĆ, zamjenik

5.  NIKA STANOVIĆ, kandidat

VLADIMIR BILIĆ, zamjenik

6.  RENATO ŠUNJERGA, kandidat

ALEMKA SARIĆ, zamjenik

7.  DEJAN TOMIĆ, kandidat

MARA BILOBRK, zamjenik

Kandidacijska lista poslijediplomskog doktorskog studija:

1.  TEA BEŠLIJA, kandidat

VEDRANA GRČIĆ, zamjenik

2.  MARIJAN FRANE TOMAŠIĆ, kandidat

MELIS MLADINEO BRNIČEVIĆ, zamjenik

 

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content