Obavijest o početku nastave (parni semestar) 2020/2021 stručnih i specijalističkih studija (svi studenti)

Početak nastave je 19. 03. 2021.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Početak nastave  u parnom semestru za prvu, drugu i treću godinu stručnog preddiplomskog studija, te za prvu i drugu godinu specijalističkog diplomskog studija je 19. 03. 2021. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti. Nastava završava 13.06.2021.

Ljetni ispitni rok počinje 25.06.2021., a traje do 18.07.2021.godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem e-maila ljube@kifst.hr.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content