Obavijest o održavanju fokus grupe na EU projektu SAVE

Fokus grupa održati će se 19. lipnja 2018. u 17 sati u prostorijama Kineziološkog fakulteta.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

U sklopu projekta Sport Against Violence and Exclusion (SAVE) financiranog od strane EU, a u kojem KIFST sudjeluje kao partnerska ustanova, održati će se fokus grupa u sklopu prve skupine zadataka Desk analize.

Fokus grupa održati će se 19. lipnja 2018. u 17 sati u prostorijama Kineziološkog fakulteta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content