Natječaj za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije akademska godina 2019/2020

Natječaj za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije akademska godina 2019/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Natječaj za upis u prvu godinu

specijalističkog diplomskog stručnog studija kineziologije

akademska godina 2019/2020

UVJETI UPISA

Na specijalistički diplomski stručni studij pristupnici se upisuju izravno, bez provođenja razredbenog postupka.

Ukoliko broj prijavljenih bude veći od upisne kvote, sastaviti će se rang-lista temeljem prosjeka ocjena postignutog na prethodnom studiju

 1. Opće pravo upisa (izravni upis) na specijalistički diplomski studij imaju pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij kineziologije i fizioterapije (samo za usmjerenje kineziterapije), s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij kineziologije (i srodni) ili fizioterapije u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju, trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva (180 ECTS).

 1. Pravo upisa na specijalistički diplomski studij također ostvaruju i pristupnici koji su završili stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugog područja uz polaganje razlikovnog programa i prethodno ostvarene posebne uvjete (http://strucni.kifst.hr/sites/all/dokumenti/dokumenti/Odluka_o_posebnim_uvjetima_upisa_na_specijalistickom.pdf.)

Kandidati koji su prethodni studij završili u inozemstvu, najprije moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

PRIJAVE I UPISI

Prijave za akademsku godinu 2019/2020 od 02.09. do 25.10.2019.

 • Obrazac prijave OVDJE
 • Kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)
 • Dokaz o završenom obrazovanju prema natječaju (potvrda ili diploma – original ili ovjereni preslik)
 • Dokaz o državljanstvu (izvornik ili običan preslik)
 • rodni list (izvornik)
 • dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (prema uvjetima iz natječaja, za smjer sportski trener)
 • fotokopija osobne iskaznice
 • izjava-privola

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima upisa biti će o tome obavješteni putem e-maila.

Ovi kandidati za upis trebaju priložiti:

 • 1 fotografija (ne starije od 6 mjeseci)
 • Upisni, statistički list, obrazac prijave, indeks (na Fakultetu)
 • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571)
 • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR4124070001100643571)

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn do početka ispitnog roka), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Kandidati koji neće osobno pristupiti upisu trebaju se javiti radi dogovora na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content