Natječaj za mobilnost studenata – Odluka o rang listi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Na temelju pristigle dokumentacije, objavljujemo Odluku o rangiranju studenata prijavljenih na natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2016/2017 (ODLUKA).

Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata studenti mogu izjaviti žalbu čelniku Fakulteta u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici .

O žalbi odlučuje čelnik Fakulteta u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe donošenjem Odluke o žalbi. Ako čelnik Fakulteta ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju.

Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

Nakon isteka gornjih rokova objavit će se prvi rezultati za cijelo Sveučilište na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content