NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE

Temeljem Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu (KLASA: 003-05/15-02/0016, URBROJ: 2181-202-01-01-15-0002) od 30.04.2015. (dalje: Pravilnik) i Odluka o pokretanju postupka od 06.05.2015. (KLASA: 602-04/15-11/0002, URBROJ:2181-202-1-01-01-15-00002), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, objavljuje: NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Temeljem Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu (KLASA: 003-05/15-02/0016, URBROJ: 2181-202-01-01-15-0002) od 30.04.2015. (dalje: Pravilnik) i Odluka o pokretanju postupka od 06.05.2015. (KLASA: 602-04/15-11/0002, URBROJ:2181-202-1-01-01-15-00002), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE

1. Dodjeljuju se tri vrste Rektorove nagrade:

  • Rektorova nagrada za izvrsnost (RNI)
  • Rektorova nagrada za studentski znanstveni ili umjetnički rad (rnzur)
  • Posebna Rektorova nagrada (PRN)

2. Na natječaj  za RNI mogu se prijaviti studenti Kineziološkog fakulteta u Splitu i to:

  • druge i treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija
  • druge i treće godine preddiplomskog stručnog studija
  • prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija
  • prve i druge godine specijalističkog diplomskog stručnog studija
  • bivši student studija od a-d koji su prethodne akademske godine (2013/14) završili studij

2.1. Dekanica Kineziološkog fakulteta u Splitu (dalje: Dekanica) predložit će Sveučilištu u Splitu najviše dvoje kandidata za RNI, a prema Kriterijima iz Pravilnika. Konačnu odluku donosi sveučilišno Povjerenstvo za dodjelu rektorove nagrade. Dodijelit će se najviše dvije nagrade studentima sa svake sastavnice Sveučilišta.

3. Na natječaj za RNZUR mogu se prijaviti studenti Kineziološkog fakulteta u Splitu koji su u prethodnoj akademskoj godini objavili znanstveni rad ili javnosti predstavili umjetničke radove. RNZUR se ne može dodijeliti ako svi koautori nisu studenti.

3.1. Dekanica će predložiti najviše jedan rad (uz obrazloženje), sukladno kriterijima iz članka 11 st. 1 Pravilnika, a odluku će donijeti sveučilišno Povjerenstvo. Dodijelit će se najviše dvije RNZUR za rad u jednom znanstvenom/umjetničkom području.

4. Na natječaj za PRN mogu se prijaviti studenti pojedinci, skupina studenata studentski zbor, studentska udruga ili studentska organizacija koje studiraju i djeluju na Kineziološkom fakultetu u Splitu, za izniman uspjeh u prethodnoj akademskoj godini u javnome nastupu, djelovanju, sudjelovanju i uspjehu na državnim i međunarodnim natjecanjima.
PRN se može dodijeliti i u slučaju da dionici postignuća nisu svi studenti, ukoliko su većina dionika postignuća studenti.

4.1. Dekanica će predložiti najviše jedno postignuće (uz obrazloženje), a konačnu odluku donosi sveučilišno Povjerenstvo.

5. Student u jednoj akademskoj godini može dobiti samo jednu vrstu rektorove
nagrade.

6. Natječaj za prijave traje od 08. do 21. svibnja 2015., a prijedlozi se dostavljaju sveučilišnom Povjerenstvu do 25. svibnja 2015. godine.

7. Studenti prijave podnose u Studentskoj službi Fakulteta

8. Rektorova nagrada dodijelit će se prigodom ovogodišnje proslave Dana Sveučilišta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content