NATJEČAJ

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE AKADEMSKA GODINA 2015/2016
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU
SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA KINEZIOLOGIJE
AKADEMSKA GODINA 2015/2016

 UVJETI UPISA

Na specijalistički diplomski stručni studij pristupnici se upisuju izravno, bez provođenja razredbenog postupka.
Ukoliko broj prijavljenih bude veći od upisne kvote, sastaviti će se rang-lista temeljem prosjeka ocjena postignutog na prethodnom studiju

 • Opće pravo upisa (izravni upis) na specijalistički diplomski studij imaju pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij kineziologije i fizioterapije (samo za usmjerenje kineziterapije), s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij kineziologije (i srodni) ili fizioterapije u dvogodišnjem ili dvoipogodišnjem trajanju, trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju akademskog/stručnog naziva (180 ECTS).

 • Pravo upisa na specijalistički diplomski studij također ostvaruju i pristupnici koji su završili stručni ili sveučilišni preddiplomski studij, odnosno sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugog područja uz polaganje razlikovnog programa i prethodno ostvarene posebne uvjete: Odluka o posebnim uvjetima upisa na specijalistickom

Kandidati koji su prethodni studij završili u inozemstvu, najprije moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije na Sveučilištu u Splitu

PRIJAVE I UPISI

Prijave za akademsku godinu 2015/2016 od 24.08.2015. do 02.10.2015.

 • Obrazac prijave OVDJE
 • Kraći (sportski) životopis (samo za smjer sportski trener i kondicijski trener)
 • Dokaz o završenom obrazovanju prema natječaju (potvrda ili diploma – original ili ovjereni preslik)
 • Dokaz o državljanstvu (izvornik ili običan preslik)
 • rodni list (izvornik)
 • dokaz o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta (prema uvjetima iz natječaja, za smjer sportski trener)
 • fotokopija osobne iskaznice

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima upisa biti će o tome obavješteni putem e-maila.

 

Ovi kandidati za upis trebaju priložiti:

 • 2 fotografije (ne starije od 6 mjeseci)
 • Upisni, statistički list, obrazac prijave, indeks (na Fakultetu)
 • dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna na ime troškova upisa (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)
 • dokaz o uplati iznosa od 5.400,00 kuna na ime školarine prvog semestra (uplaćuje se u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN fakulteta: HR452330003-1100399873)

Školarina se plaća jednokratno ili u tri obroka (2.700,00 kn kod upisa+1.350,00 kn listopad+1.350,00 kn do početka ispitnog roka), uz dostavljanje bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Kandidati koji neće osobno pristupiti upisu trebaju se javiti radi dogovora na e-mail studentska.sluzba@kifst.hr

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content