Knjižnica – posudba i povrat literature

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Posudba i povrat literature mogući su uz OBAVEZNU prethodnu NAJAVU na e-mail: jafric@kifst.hr
Pri dolasku u knjižnicu korisnici su dužni nositi masku.
Računala u knjižnici nisu dostupna za korištenje.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content