Kineziološki fakultet Hajduku ustrojava internat

Sportski internat HNK Hajduk- model za talente u svim hrvatskim sportovima
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Sportski internat HNK Hajduk- model za talente u svim hrvatskim sportovima

U utorak 27. rujna  2016. u prostorijama HNK Hajduk organizirano je svečano potpisivanje tripartitnog petogodišnjeg sporazuma o suradnji između Hrvatskog instituta za kineziologiju i sport, Kineziološkog fakulteta u Splitu i HNK Hajduk. Ispred cjelokupnog tima koji će sudjelovati u Ovome projektu od iznimnog značaja za Hrvatski sport i društvo u cjelini,  u ime partnera potpisnika sporazuma, u uvodnoj riječi prisutnima su se obratili:  Predsjednik HNK Hajduk Ivan Kos,  prof. dr. sc. Đurđica Miletić dekanica Kineziološkog fakulteta Svučilišta u Splitu i privremena ravnateljica Hrvatskog instituta za kineziologiju i sport, te doc. dr. sc. Dražen Čular, prodekan za poslovanje ujedno i voditelj projketa Obrazovna vertikala u kinezioloogiji, zdravlju i sportu. Potpisani sporazum predviđa tri međusobno povezane faze suradnje. Prva faza projekta odnosno izrada Elaborata uspostave nogometne akademije – sportskog internata HNK Hajduk bi se trebala provesti  do kraja siječnja 2017. Elaborat bi trebao obuhvaćati  analizu postojećeg stanja i istraživanje tržišta, te pružiti odgovore i riješenja na brojne nepoznanice. Druga faza Projekta obuhvaća izradu pravne podloge i sustava selekcije potencijalnih polaznika, a treća faza je usmjerena na generalno rješavanje prostorne problematike za smještaj internata. Pored doc. dr. sc. Dražena Čulara kao voditelja u znanstveno-stručni tim za izradu elaborata u početnoj fazi su uključeni i: prof. dr.sc. Zoran Grgantov (prodekan za znanost KIFST), doc. dr. sc. Boris Milavić (psiholog) doc. dr.sc. Vladimir Ivančev, (specijalist sportske medicne i medicine rada ujedno predsjednik Hrvatskog društva sporsko medicinskih liječnika), dr. sc. Krešimir Šamija (vanjski suradnik-predavač na KIFST, sudionik izrade brojnih strateških dokumenata), Darko Vučić, prof. (dugogodišnji nogometni djelatnik, trener…), Darko Tot, prof.(dipl. socijalni pedagog, promotor povezivanja ideje važnosti obrazovanja u sportu), Krešimir Gojun, prof. (voditelj omladinske škole HNK Hajduk). doc. dr. sc. Mario Tomljanović, (voditelj službe sportske pripreme HNK Hajduk), doc. dr. sc. Mirjana Milić (predsjednica Kaštelanske zajednice sportova, trener odbojke..) U narednim fazma ovisno o potrebama i kompetencijama tim će se proširiti s određenim brojem djelatnika i vanjskih suradnika Kineziološkog fakuleta, ravnatelja OŠ i SŠ, odvjetnika, pravnika, ekonomista, pedagoga  i svih drugih stručnjaka koji mogu dati doprinos ovome projektu od izanimnog značaja za Republiku Hrvatsku. Potpisivanje sporazuma naglašava potrebu  intredisciplinarnog pristupa i suradnje svih institucija i osoba koje mogu dati doprinos u rješavanju problema i unaprijeđenju sustava obrazovanja i sporta. Važno je naglasiti  da Ovakav model još nije pokrenut u niti jednom sportu i niti jednom klubu u Hrvatskoj. Postoji niz razloga zašto je HNK Hajduk idealno mjesto za početak ovakvog projekta:

  • Neprijeporni sportski simbol šire regije prepoznat i izvan granica Republike Hrvatske
  • Šira regija Dalmacije je izvor nogometnih talenata
  • Tradicija Škole nogometa HNK Hajduk

Korist za Hrvatsku ogleda se u stvaranju modela i uspostave prvog pravog sportskog internata koji će u potpunosti sinkronizirati sportske i odgojno-obrazovne potrebe te kao takav biti ogledni primjer dobre prakse za stvaranje više sportskih internata u Republici Hrvatskoj. Primjer kvalitetno ustrojenog sustava selekcije talenata na temelju dobro osmišljenih modelnih vrijednosti može biti ogladni primjer i za ostale sportove.

Korist za Hajduk I hrvatski nogomet ogleda se u stvaranju vrhunskog nogometnog kampa, odnosno internata koji može cjelokupnom području južnog dijela Republike Hrvatske ponuditi prepoznatljiv centar za selekciju i razvoj talenata usporedo sa odgojno-obrazovnim procesom.

Korist za KIFST proizlazi iz činjenice kako ova visokoškolska institucija može na najbolji način svoje stručne i znanstvene kapacitete i materijalne resurse staviti u funkciju razvoja hrvatskoga sporta te kroz kvalitetnu suradnju sa HNK Hajduk unaprijediti i svoja znanja i spoznaje, ali ujedno i unaprijediti kadrovske resurse KIFST i HNK Hajduk.

Korist za Hrvatski institut za kineziologiju i sport sadržana je u činjenici da je novoosnovani Institut koji u svom nazivu sadrži prefiks “ Hrvatski” dobio priliku da kao jedan od ravnopravnih partnera sudjeluje u projektu od nacionalnog značaja, te na taj način izgradi brend i prepoznatljivost na području RH , a i šire.

I za kraj najvažnije, Korist za polaznike, kao korisnike usluga sportskog internata, ogleda se u stvaranju kvalitetenih materijalno-stručnih pretpostavki  za  sportski razvoj usklađen sa svakodenevnim školskim obvezama. Roditelji su često stavljeni u nezahvalnu situaciju da u ime djece biraju: sportska karijera ili škola. Često taj izbor u konačnici ne završi onako kako roditelji očekuju. Uspostavom sportskog internata omogućit će se svim polaznicima  (koji prođu selekcijske kriterije upisa) sustavan rad i napredak kako  u području sporta (nogometa,) tako i u području odgoja i obrazovanja.

Izjave:

Domaćin Ivan Kos: zadovoljstvo mi je obznaniti da potpisivanjem današnjeg sporazuma okrećemo novu stranicu i činimo još jedan važan iskorak u izgradnji sustava boljeg i kvalitetenijeg Hajduka koji je usmjeren  na osiguravanje što kvalitetnijih uvjeta za školovanje, rad i razvoj mladih nogometaša. Dosadašanje jednogodišnje iskustvo suradnje Hajduka sa stručnjacima s Kineziološkog fakulteta u Splitu pokazalo je da smo zajedno u stanju napraviti ključne korake kako bi izgradili moderan i profesionalan sustav temeljen na: znanosti, stručnosti, radu i odgovornosti. Ideja uspostave Hajdukovog sportskog internata/inkubatora/nogometne akademije, ma kako taj sustav  već zvali, postoji već dugi niz godina. Danas je trenutak kad u suradnji s partnerima započinjemo  s  konkretnim aktivnostima, svjesni svih ograničavajućih faktora sa kojima ćemo se na putu uspostave internata susresti, ali cilj je jasan: BOLJI, MODERNIJI I USPJEŠNIJI EUROPSKI HAJDUK

Dekanica Đurđica Miletić:  S pozicije Kineziološkog fakulteta u Splitu provedba ovog projekta je strateški prioritet u kojem se objedinjuje znanost, sport te odgoj i obrazovanje. Briga za mlade, talentirane sportaše, treba biti prioritet šire društvene zajednice i nacionalni interes, jer tako dajemo primjer pozitivnih uzora mladima, a njihovim obiteljima svestranu podršku. Svjesni smo koliko je obiteljskog odricanja i podrške potrebno za uspjeh mladog sportaša. Ovo je naš doprinos da im pokažemo da nisu sami, da postoji sustavna briga kompetentnih stručnjaka, da postoje odgovorne Institucije spremne na dugoročna rješenja problema mladih sportaša u kineziologiji i sportu. Posebno ističem kako je važan preduvijet uspjeha ovakvog projekta i pozitivna društvena klima, a  vjerujem da je ovaj grad posebno senzibiliziran prema svojoj sportskoj djeci, te ovom prilikom pozivam predstavnike medija da prepoznaju i svojim doprinosom pomognu očuvati važnost sporta u funkciji izgradnje kvalitetnjeg  društva, unaprijeđenja i očavanja zdravlja i poboljšanja kvalitete života.

 Voditelj projekta Dražen Čular: Svi znamo da na razini republike Hrvatske ne postoje sustavna riješenja i modeli koji bi omogućili kvalitetno obrazovanje usporedo s razvojem sportske karijere talentiranih sportaša. Jedan od ciljeva Projekta Kineziološkog fakulteta u Splitu pod nazivom Obrazovna vertikala u kineziologiji, zdravlju  i sportu, je izrada modela koji će omogućiti usklađeno obrazovanje i  detekciju i razvoj sportskih talenata neovisno o kojem se sportu radi. Uspostava Sportskog internata HNK Hajduk samo je jedan  u nizu različitih  aktivnosti i specifičnih ciljeva Fakulteta i Instituta, koji nadilaze lokalni i daju  projektu nacionalni značaj. Ostali ciljevi projekta uključuju uspostavu: sportskog vrtića, osnovne i srednje škole s pojačanim programima sporta i zdravog života i u većoj mjeri su kompatibilni s ciljevima uspostave sportskog internata HNK Hajduk.

image1image2

 

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content