KIFST primljen u Europsku udrugu sportskog menadžmenta

Kineziološki fakultet u Splitu primljen je u Europsku udrugu sportskog menadžmenta (EASM).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Kineziološki fakultet u Splitu od siječnja 2017. primljen je u Europsku udrugu sportskog menadžmenta (EASM).

EASM je osnovana 1993. godine kao samostalna udruga ljudi koji su uključeni ili zainteresirani za upravljanje u sportu u najširem smislu. Članstvo EASM se sastoji od znanstvenika i stručnjaka iz javnog, dobrovoljnog i uslužnog sektora.

EASM ima široku međunarodnu mrežu stručnjaka i nacionalnih organizacija u području sportskog menadžmenta, ali i bliske odnose sa svjetskim udrugama sportkog menadžmenta (the International Sport Management Alliance). Članovi EASM dolaze iz gotovo 40 različitih zemalja sa svih kontinenata.

VIŠE O EASM

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content