Javni poziv studentima za dostavu projektne i programske dokumentacije

Javni poziv za dostavu projektne i programske dokumentacije s ciljem izrade Plana aktivnosti za tekuću kalendarsku godinu 2017.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Sukladno Čl. 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, raspisuje:

Javni poziv za dostavu projektne i programske dokumentacije

s ciljem izrade Plana aktivnosti za tekuću kalendarsku godinu 2017.

Svi studenti pojedinci, studentske skupine i Udruge mogu dostaviti razrađene projekte i programe najkasnije do 9.studenog u 23:59 na e-mail adresu potpredsjednice Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu (josipa.bliznac@gmail.com) s NAZNAKOM: Nenatječajna sredstva

Sukladno Pravilniku o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu nenatječajna sredstva odnose se na projekte i programe koji su od opsega i važnosti za Sveučilište u cjelini, i koji predstavljaju stalne aktivnosti studentskih programa i projekata iz područja

 1. Kultura, umjetnost i sveučilišni mediji
  1. organizaciju i financiranje dugoročnih ( višegodišnjih i stalnih ) kulturnih, umjetničkih i medijskih aktivnosti na Sveučilištu u Splitu;
  2. sudjelovanje sveučilišnih predstavnika na nacionalnim i međunarodnim smotrama, izložbama i natjecanjima;
  3. za organizaciju i financiranje dugoročnih ( višegodišnjih i stalnih ) nacionalnih i međunarodnih smotri, izložbi i natjecanja na Sveučilištu u Splitu
 2. Znanost i tehnologija
  1. organizaciju i financiranje dugoročnih (višegodišnjih i stalnih) znanstvenih i tehnoloških aktivnosti na Sveučilištu u Splitu;
  2. sudjelovanje sveučilišnih predstavnika na nacionalnim i međunarodnim znanstvenim i tehnološkim skupovima;
  3. za organizaciju i financiranje dugoročne (višegodišnje i stalne) suradnje između Sveučilišta u Splitu i međunarodnih, priznatih institucija iz područja znanosti i tehnologije.
 3. Studentski sport
  1. Međufakultetska natjecanja – Prvenstva Sveučilišta u Splitu
  2. Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Hrvatske
  3. Međusveučilišna natjecanja – Sveučilišna Prvenstva Europe

a sve sukladno Strategiji i Akcijskom planu Sveučilišta u Splitu.

Obrazac za prijavu projekta

Financijski plan

Pravilnik o raspodjeli sredstava – Kultura, umjetnost i sveučilišni mediji

Pravilnik o raspodjeli sredstava – Studentski sport

Pravilnik o raspodjeli sredstava – Znanost i tehnologija

Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content