IZMJENA – Jesenski treći ispitni rok – termini ispita

Jesenski 3. ispitni rok održati će se za predmete ljetnog semestra od 24.kolovoza do 04. rujna prema slijedećem rasporedu...
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Jesenski 3. ispitni rok održati će se za predmete ljetnog semestra od 24.kolovoza do 04. rujna prema slijedećem rasporedu:
Preddiplomski sveučilišni studij PDF
Diplomski sveučilišni studij jesenski diplomskiPDF

Četvrti ispitni rok pred Povjerenstvom, za sve predmete ljetnog i zimskog semestra, održati će se u terminu od 07. rujna do 25. rujna, 2015. godine. Raspored i članovi Povjerenstva biti će objavljeni najkasnije  7 dana prije ispitnog termina.

Izmjene
_____________

termin ispita Odbojka na pijesku, 4.9. u 11.00 MU

izv.prof.dr.sc. Jelena Paušić
Prodekanica za nastavu i student

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content