Instalacija nove Statistica 12.6 / produljenje licence za verziju 12 – upute

Programski paket STATISTICA 12 ističe svim postojećim korisnicima našeg fakulteta od 1.3.2015. godine stoga je potrebno produžiti licencu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Programski paket STATISTICA 12 ističe svim postojećim korisnicima našeg fakulteta od 1.3.2015. godine stoga je potrebno produžiti licencu. Detaljnjie informacije o produženju licence ili instaliranju kompletne STATISTICA 12.6 aplikacije dostupne su samo onima koji imaju svoj AAI račun na domeni @kifst.hr.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content