DRŽAVNA NAGRADA ZA ZNANOST NA KIFST-u (prof. dr. sc. Damir Sekulić)

Sustav poticanja znanstvene izvrsnosti KIFST daje rezultate
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Sustav poticanja znanstvene izvrsnosti KIFST daje rezultate

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan odlukom Hrvatskog sabora na sjednici 11. studenog 2016. godine (NN br. 105/16) na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (NN br. 108/95, 104/97, I 142/98) na 3. sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine donio je odluku o dodjeli državne nagrade za znanost za 2016. god. djelatniku Kineziološkog fakulteta u Splitu, redovitom profesoru u trajnom zvanju, prof. dr. sc. Damiru Sekuliću.

Povjerenstvo je obrazložilo postignuća kolege Sekulića kako slijedi (citat): Svojim znanstvenim opusom dao je značajan doprinos unaprijeđenju kineziologije. Tijekom 2016. godine objavio je 12 radova u 10 različitih inozemnih časopisa citiranih u međunarodno relevantnim bazama. Jedan je od pet najproduktivnijih znanstvenika u području društvenih znanosti. Uz visoku i kvalitetnu znanstvenu produkciju, bio je uključen u ostvarivanje iznimnih sportskih postignuća vrhunskih sportaša, ali i aktivan u promociji i provedbi različitih programa tjelesnog vježbanja usmjerenih na zdravlje i kvalitetu života građana.

Ovim iznimnim postignućem kolege Sekulića, s obzirom da je jedini kineziolog kojem je dodijeljena nagrada, ponovno je potvrđen ugled Kineziološkog fakuleta u Splitu, kvaliteta djelatnika i predanost uprave osiguravanju uvjeta za vrhunsku znanost na našoj instituciji. Ova nagrada je još jedan u nizu dokaza da “uzlet” Sveučilišta u Splitu na svjetskim znanstvenim rang listama izvrsnosti nije slučajan, te da njemu doprinosi i KIFST.

Također,sada je očito,da prije nešto više od 3 godine uspostavljen sustav poticanja izvrsnosti djelatnika, operacionaliziran uspostavom Instituta za kineziologiju, donošenjem Pravilnikom o mjerilima vrijednovanja i dodatnog poticanja znanstvene izvrsnosti djelatnika izvanproračunskim prihodima KIFST i drugih pravilnika (MZOS, Erasmus i sl.)kojima je kolegi Sekuliću za osobni znanstveni rad stavljeno na raspolaganje nešto manje od cca 200.000,00 kuna, od čega nešto više od cca 143.000,00 kn vlastitih sredstava, daje rezultate. Porast broja radova djelatnika KIFST u WoS bazi za 280 %, od čega je objava radova u 1Q porasla za pet puta, potvrđuje da su sredstva KIFST-a dodijeljena djelatnicima za unaprijeđenje osobne znanstvene djelatnosti definitivno ispravno utrošena.

Dodatna pohvala ide povjerenstvu za znanost KIFST (prof. dr. sc. Damir Sekulić, izv. prof. dr. sc. Dražen Čular – Predstojnik instituta i Voditelj HRZZ projekta br.6524, i prof. dr. sc. Zoran Grgantov – prodekan za znanost). Sada je očito da povjerenstvo zna što radi.

 

Ovim putem još jednom od srca čestitamo kolegi Sekuliću na nagradi,ponosni što je dio ove naše lijepe SPLITSKE ZNANSTVENE KINEZIOLOŠKE PRIČE.

 

DAMIR SEKULIĆ Hrvatska znanstvena bibliografija

Prikaz znanstvene djelatnosti 2014-15-16

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content