Dodjeljene nagrade za znanost i umjetnost Sveučilišta u Splitu

Čestitamo našim profesorima Prof. dr. sc. Damiru Sekuliću i Prof. dr. sc. Nataši Zenić Sekulić
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Danas su na Sveučilištu u Splitu dodjeljene nagrade za znanost i umjetnost.

Obzirom na izvještaj Thomson Reutersa vezan za znanstvenu izvrsnost Sveučilišta u Splitu prema kojem je 2016. godine u nekoliko područja mjerenja unutar najvažnije svjetske znanstvene baze Web of Science Sveučilište u Splitu proglašeno najboljom znanstvenom institucijom u RH, a u drugima i najboljim hrvatskim sveučilištem, Senat Sveučilišta u Splitu je na svojoj 34. sjednici održanoj 26. siječnja 2017. godine pod točkom 7. dnevnog reda donio odluku o dodjeli Nagrada za znanost i umjetnost Sveučilišta u Splitu.
Osnovni kriterij za dodjelu nagrada je bio znanstvena produktivnost autora/ice iskazana u Thomson Reuters Web of Science bazi, te je sukladnom tome i napravljen popis najproduktivnijih znanstvenika u skladu s uobičajenom podjelom prema priznatim znanstvenim područjima.
Nadalje, obzirom na iznimnu produktivnost brojnih znanstvenika splitskog Sveučilišta, za dodjelu Nagrade primjenjeni su i dodatni kriteriji kao što je produktivnost u 2015. godini,  broj znanstvenika Sveučilišta u Splitu koji su zastupljeni unutar pojedinog znanstvenog područja, doprinos pojedinog područja ukupnoj izvrsnosti Sveučilišta u Splitu, zvanje autora/ice, pri čemu se posebna pažnja posvetila znanstvenim novacima, te matična institucija.

Sukladno prethodno navedenim kriterijima Nagrade za znanost i umjetnost Sveučilišta u Splitu su u području društvenih znanosti dodijeljene našim profesorima prof. dr. sc. Damiru Sekuliću i prof. dr. sc. Nataši Zenić Sekulić. 

Čestitamo!

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content