Pristup softveru PlagScan KIFST:

PlagScan KIFST Login

 

Upute za korištenje:

a)    Opširne upute za korištenje PlagScan
b)    Skraćene upute za nastavnike
c)    Skraćene upute za studente

 

Animacije: Kako koristiti PlagScan:
a)    Prijava u softver PlagScan
b)    Postavljanje i provjera rada
c)    Izvještaj: sučelje i opcije

 

Stranica s korisnim informacijama