ERASMUS+

Erasmus+: program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. 

 

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenio je 7 ranijih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

Više o programu Erasmus+ na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te stranicama Izvršne agencije u Briselu.

Sveučilište u Splitu je uspješno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje te potprogramu Erasmus, nastavilo sudjelovanjem u programu Erasmus+.

Uvjet za sudjelovanje u Erasmus+ programu je Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020) koja je Sveučilištu u Splitu dodijeljena 2013. godine.

Erasmus ID kod Sveučilišta u Splitu je: HR SPLIT01

PIC broj: 999818189


Broj Erasmus povelje za visoko obrazovanje: 255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE
Kineziološki fakultet kao članica Sveučilišta u Splitu od početka aktivno sudjeluje u svim Erasmus aktivnostima mobilnosti.