Zavod za antropološku kineziologiju i zdravlje

Zavod za antropološku kineziologiju i zdravlje
kineziološki fakultet u splitu

Kontakt podaci

Za sve informacije, savjete, pomoć i suradnju kolegice i kolege sa Zavoda Vam svakodnevno stoje na raspolaganju.

pročelnik Zavoda za antropološku kineziologiju i zdravlje:

izv. prof. dr. sc. Ana Penjak

Zavod za antropološku kineziologiju i zdravlje osnovan je i zasnovan na multidisciplinarnim principima, odnosno objedinjuje kineziološke, medicinske i društveno/humanističke struke i znanosti. Ovim se željela naglasiti suštinska povezanost svih ovih grana znanosti i njihova združena usmjerenost i povezanost u svakodnevnom radu i životu prema čovjeku.

Uz bazične medicinske predmete (Anatomija, Fiziologija…), Antropologiju kao multidisciplinarnu znanost (Katedra za biomedicinu i antropologiju) imamo niz predmeta usmjerenih ka rekreativnim tjelesnim aktivnostima, zdravstvenog predznaka. Rekreacija kao takva zamišljena je kao aktivnost koja održava i unaprjeđuje fizičko i psihičko zdravlje, ali jednako tako cijeli niz rekreativnih aktivnosti je sastavni dio rehabilitacijskih i terapijskih programa cijelog niza akutnih i kroničnih bolesti (bolesti srčano-žilnog, dišnog, mišićno-koštanog, endokrinog sustava, metaboličke, psihičke bolesti…). Tako dolazimo i do kineziterapije i kineziterapijskih postupaka koji su postali sastavni dio multidisciplinarnog terapijskog pristupa suvremenog društva (Katedra za kineziterapiju i rekreaciju).

Na kraju, ali ništa manje vrijedno i značajno, tu je niz predmeta humanističko/društvenog usmjerenja. Naizgled sporedni, no bez njihovog izuzetno značajnog doprinosa bi poimanje bilo koje struke i znanosti, način komunikacije i prenošenja znanja na druge ljude bilo beskorisno (Katedra za društvene i humanističke znanosti).

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content