SVEUČILIŠTE U SPLITU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Teslina 6, 21000 Split