Temeljem Odluka o upisima U VIŠE (PARNE) SEMESTRE 2023/2024 stručnih prijediplomskih i diplomskih studija (SVI STUDENTI) upisi u više (parne) semestre stručnih prijediplomskih i diplomskih studija provodit će od 02.04.2023 do 05.04.2024. godine elektronskim putem.

Za upis je potrebno poslati  e-mail na adresu meri@kifst.hr koji uključuje:

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR4124070001100643571; poziv na broj: OIB STUDENTA; model: 00, Opis plaćanja: IME I PREZIME-školarina s naznakom semestra koji student upisuje.

Studenti koji nisu podmirili školarinu za prethodno upisani semestar studija ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

POČETAK NASTAVE (PARNI SEMESTAR) za prvu, drugu i treću godinu stručnog prijediplomskog studija, te za prvu i drugu godinu stručnog diplomskog studija je 27. 05. 2024. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti. Nastava završava 21.06.2024.godine.

LJETNI ISPITNI ROK POČINJE 1. srpnja 2024.godine, A TRAJE DO 19.srpnja 2024. godine.

JESENJSKI ISPITNI ROK POČINJE 1. rujna 2024.godine, A TRAJE DO 24.rujna 2024. godine

Za studente koji ne pristupe upisu ili ne kontaktiraju Studentsku službu na e-mail meri@kifst.hr, smatrati će se da su odustali od studija i biti će im ukinut elektronički identitet. Eventualna prethodna potraživanja naplatiti će se prislinim putem.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail meri@kifst.hr.

Prijava za upis u II.semestar stručni

Prijava za upis u IV.semestar stručni

Prijava za upis u VI.semestar stručni

Prijava za upis u II.semestar stručni diplomski

Prijava za upis u IV.semestar stručni diplomski

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content