Obavijest o upisima u više (parne) semestre 2023/2024 stručnih prijediplomskih i diplomskih studija (svi studenti), o početku i trajanju nastave ljetnog semestra te o održavanju ljetnog i jesenskog ispitnog roka (svi studenti)

Temeljem Odluka o upisima U VIŠE (PARNE) SEMESTRE 2023/2024 stručnih prijediplomskih i diplomskih studija (SVI STUDENTI) upisi u više (parne) semestre stručnih prijediplomskih i diplomskih studija provodit će od 02.04.2023 do 05.04.2024. godine elektronskim putem.

Za upis je potrebno poslati  e-mail na adresu meri@kifst.hr koji uključuje:

  • iskazanu nakanu upisa u viši semestar
  • dokaz o uplati školarine za drugi/četvrti/šesti/ semestar i to: u iznosu od 716,70 eur za jednokratni način plaćanja ili u iznosu od 358,35 eur za studente koji školarinu plaćaju obročno, a koji imaju deponiranu bjanko zadužnicu). Preostala dva obroka školarine studenti koji plaćaju obročno, dužni su podmiriti prema Ugovoru (do početka ljetnog ispitnog roka, cca. 01.07.2024. godine). Studenti koji su već predali bjanko zadužnicu ne trebaju ovjeravati novu.
  • ukoliko student ima indeks, a isti se nalazi kod studenta, dužan ga je poslati poštom na adresu Fakuleteta sa svim upisanim ocjenama položenih ispita

Uplate se vrše u korist Kineziološkog fakulteta u Splitu, Teslina 6, IBAN HR4124070001100643571; poziv na broj: OIB STUDENTA; model: 00, Opis plaćanja: IME I PREZIME-školarina s naznakom semestra koji student upisuje.

Studenti koji nisu podmirili školarinu za prethodno upisani semestar studija ne mogu pristupiti upisu dok ne podmire dugovanje.

POČETAK NASTAVE (PARNI SEMESTAR) za prvu, drugu i treću godinu stručnog prijediplomskog studija, te za prvu i drugu godinu stručnog diplomskog studija je 27. 05. 2024. godine, prema rasporedu koji će se naknadno objaviti. Nastava završava 21.06.2024.godine.

LJETNI ISPITNI ROK POČINJE 1. srpnja 2024.godine, A TRAJE DO 19.srpnja 2024. godine.

JESENJSKI ISPITNI ROK POČINJE 1. rujna 2024.godine, A TRAJE DO 24.rujna 2024. godine

Za studente koji ne pristupe upisu ili ne kontaktiraju Studentsku službu na e-mail meri@kifst.hr, smatrati će se da su odustali od studija i biti će im ukinut elektronički identitet. Eventualna prethodna potraživanja naplatiti će se prislinim putem.

Dodatne informacije možete dobiti na e-mail meri@kifst.hr.

Prijava za upis u II.semestar stručni

Prijava za upis u IV.semestar stručni

Prijava za upis u VI.semestar stručni

Prijava za upis u II.semestar stručni diplomski

Prijava za upis u IV.semestar stručni diplomski

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content