PRIVREMENI REZULTATI RAZREDBENOG ISPITA (provjere motoričkih sposobnosti)

Privremene rezultate razredbenog ispita (provjere motoričkih sposobnosti) održanog dana 08.07.2015. možete pogledati ovdje.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Privremene rezultate razredbenog ispita (provjere motoričkih sposobnosti) održanog dana 08.07.2015. možete pogledati ovdje.

Žalbe na privremene žalbe podnose se 10.07.2015. do 10.00 sati putem e-maila studentska.sluzba@kifst.hr, ili osobno, u Studentsku službu Fakulteta.

Konačni rezultati razredbenog ispita (provjere motoričkih sposobnosti), nakon rješavanja po žalbama, objavit će se 10.07.2015. u 14.00 sati.

Kandidati koji su položili razredbeni ispit trebaju čekati objavu rezultata državne mature (privremeni: 13.07./konačni: 17.07.),  te objavu rang lista po studijskim programima 17.07. u 18.00 sati.Upisi na Kineziološki fakultet u Splitu provodit će se od 20. do 24.07.2015. Detaljnije informacije o upisima objavit će se nakon objave rezultata državne mature.
Informacije o eventualnom održavanju jesenskog upisnog roka objavit će se 25.07.2015., ukoliko ostane slobodnih upisnih mjesta.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content