PREDMET: INDIVIDUALNI PROGRAMI U FITNESU I REKREACIJI (USMJERENJE)

Nastava (PREDAVANJA) će se održavati utorkom i četvrtkom od 12.30 - 14.45 u Fiziološkom kabinetu Teslina 6 počevši sa utorkom 10.03.2015. god.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Nastava (PREDAVANJA) će se održavati utorkom i četvrtkom od 12.30 – 14.45 u Fiziološkom kabinetu Teslina 6 počevši sa utorkom 10.03.2015. god.

Nositelj predmeta: doc. dr. sc. Dražen Čular

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content