Poziv za nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača

Nastupna predavanja održat će se u ponedjeljak 11. 01. 2021. godine
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Split, 22. 12. 2020. godine

POZIV

za nastupno predavanje IVANA PERASOVIĆA
za izbor u nastavno zvanje PREDAVAČA – NASLOVNO ZVANJE

Naslov teme nastupnog predavanja je „Primjena tehnike Olimpijskog dizanja u kondicijskoj pripremi timskih sportova.“

Nastupno predavanje održat će se u PONEDJELJAK 11. 01. 2021. godine s početkom u 15,00 sati putem Code Microsoft Teams:

Link

Code: x95I62r

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva:

1. Dr. sc. Mario Tomljanović, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu – predsjednik,
2. Dr. sc. Dražen Čular, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu – član,
3. Dr. sc. Ana Kezić, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu – član

i studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija kineziologije.


Split, 22. 12. 2020. godine

POZIV

za nastupno predavanje VLADE PAVLINOVIĆA
za izbor u nastavno zvanje PREDAVAČA – NASLOVNO ZVANJE

Naslov teme nastupnog predavanja je „Priprema za trening – osvrt na koncept pokretljivosti, stabilnosti i aktivacije.“

 

Nastupno predavanje održat će se u PONEDJELJAK 11. 01. 2021. godine s početkom u 14,30 sati putem Code Microsoft Teams:

Link

Code: x95I62r

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva:

1. Dr. sc. Mario Tomljanović, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu – predsjednik,
2. Dr. sc. Dražen Čular, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu – član,
3. Dr. sc. Ana Kezić, izvanredni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu – član

i studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija kineziologije.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content