Poziv za dostavu molbi za stipendiranje studentskog posjeta Penn State University

Pozivaju se studenti Sveučilišta u Splitu da dostave molbe za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Splitu u svrhu posjeta Penn State University.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2016./2017., donesenoj na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu od 26. siječnja 2017. godine, pozivaju se studenti Sveučilišta u Splitu da dostave molbe za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Splitu u svrhu posjeta Penn State University.
Na Poziv se mogu javiti svi studenti sveučilišnih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini do 30. rujna ostvarili najmanje 60 ECTS bodova, s prosjekom ocjena od najmanje 4,00 (normiranog s obzirom na ECTS bodove, zaokruženog na dvije decimale).
Obavezno je aktivno znanje engleskog jezika.

Prilikom podnošenja molbe studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
• prosjek ocjena za akademsku godinu 2015./2016. (normiran s obzirom na ECTS bodove,       zaokruženog na dvije decimale),
• prijavu u pisanom obliku na engleskom jeziku,
• plan posjeta na engleskom jeziku koji sadrži temu posjeta s planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima, detalje o instituciji i osobi/osobama s Penn State University koji će biti zaduženi za organizaciju posjeta,
• pismo preporuke mentora za posjet sa Sveučilišta u Splitu s izjavom o uspostavljenom kontaktu s zaposlenicima Penn State University zaduženim za posjet
Vrijednost stipendije iznosi 15.000 kn. Preporučeni rok posjeta je dvije sedmice u 2017.
godini.
Ukupno se dodjeljuje 9 stipendija.
Prednost kod dodjeljivanja dvije stipendije imaju:
• članovi sportskih ekipa Sveučilišta u Splitu, sveučilišnih sportskih klubova i studenti
kategorizirani sportaši (priložiti dokaz),
i/ili
• studenti s iskustvom sudjelovanju u organizaciji sportskih aktivnosti na Sveučilištu u
Splitu (priložiti dokaz).
Prednost kod dodjeljivanja dvije stipendije imaju studenti s temom posjeta iz kulture i
umjetnosti.
Rok za podnošenje molbi je 28. travnja 2017. godine.
Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Povjerenstvo će zaprimiti i obraditi molbe pristigle na natječaj te provesti testiranje
prijavljenih studenata koje će se održati na hrvatskom i engleskom jeziku.
Molbe se podnose elektronskom poštom s naznakom „Prijava za Penn State University“ na
email adresu:
info@szst.unist.hr

Link na poziv: http://www.unist.hr/novosti/studentski-zivot/poziv-za-dostavu-molbi-za-stipendiranje-studentskog-posjeta-penn-state-university-86412

 

 

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content