Potpisan Ugovor o sruadnji Kineziološkoga fakulteta i Sportskog sveučilišta u Gdansku

Dana 19.06.2015 u Gdansku u Poljskoj, delegacija u sastavu: Prof.dr.sc. Đurđica Miletić, dekanica, doc.dr.sc. Ana Kezić, Voditelj odsjeka za međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Sunčica Delaš Kalinski,Voditelj Odbora za kvalitetu, potpisala je međunarodni sporazum sa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu iz Gdanska.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

slika3slika4slika5

 

Dana 19.06.2015 u Gdansku u Poljskoj, delegacija u sastavu: Prof.dr.sc. Đurđica Miletić, dekanica, doc.dr.sc. Ana Kezić, Voditelj odsjeka za međunarodnu suradnju i doc.dr.sc. Sunčica Delaš Kalinski,Voditelj Odbora za kvalitetu, potpisala je međunarodni sporazum sa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu iz Gdanska. Ugovorom se definira oblik i način daljnje suradnje u području edukacije,mobilnosti nastavnika i studenata, znanosti i istraživanja

Delegacija je na sastanku sa rektorom Sportskog Sveučilišta Prof. nadzw. dr. hab. Waldemar Moska i dekanom Fakulteta Sporta Prof. nadzw. dr. hab. Tomasz Tomiak, posebno razgovarala o načinima podizanja kvalitete studiranja, kao i o načinima veće angažiranosti studenata u samim nastavnim procesima. Zaključci sa sastanka biti će predstavljeni Dekanskom kolegiju Fakulteta, a studentima će posebno biti predstavljeno ovo Sveučilište i njegove prednosti zbog mogućeg odlaska na mobilnost preko programa Erasmus+. Naime, s Gdanskom Fakultet odnedavno ima potpisan i Erasmus sporazum. Još jedan ugovor sa velikim Svečilištima iz EU korak je dalje u otvaranju prema Europi i jačanju međunarodne suradnje.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content