Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2017./2018

Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018. 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 100. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu od 29. lipnja 2017. godine, Sveučilište u Splitu raspisuje Natječaj za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2017./2018.

Tekst Natječaja i Odluka Senata nalaze se u prilogu ove obavijesti.

Natječaj za upis diplomski studiji 2017_2018

Odluka Senata

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content