Izabran novi dekan Kineziološkog fakulteta, prof. dr. sc. Damir Sekulić

Na današnjoj sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, potvrđena je odluka Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta od 15. lipnja 2018
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Na današnjoj sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, potvrđena je odluka Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta od 15. lipnja 2018., kada je izabran novi dekan prof. dr. sc. Damir Sekulić, redoviti profesor u trajnom zvanju. Dekan je izabran na mandatno razdoblje od 3 akademske godine (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021).

Čestitamo!

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645

Skip to content