Katedra za borilačke sportove

prof. dr. sc. Saša Krstulović (sasa.krstulovic-at-kifst.hr)

  • konzultacije utorkom od 12.00 – 14.00

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić (hrvoje.karnincic-at-kifst.hr),

  • konzultacije srijedom od 10.00 – 11.00

izv. prof. dr. sc. Dražen Čular (drazen.cular-at-kifst.hr),

  • konzultacije utorkom od 11.00 – 12.00

dr. sc. Goran Kuvačić, pred. (gorkuv-at-kifst.hr),

  • konzultacije ponedjeljkom od  09.00 – 10.00