N A T J E Č A J za izbor nastavnika i administrativno radno mjesto (M/Ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika (M/Ž)

 

  • u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme za znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Temeljne medicinske znanosti,  znanstvena  grana Fiziologija čovjeka (jedan izvršitelj)

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13).,

akademski naziv:  magistar kineziologije ili doktor medicine, poželjno je radno iskustvo u nastavi i znanstvena djelatnost iz navedenog polja i grane.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice,  dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

 

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od  30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split.

 

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

  • u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO zvanje za znanstveno područje Društvene znanosti, znanstveno polje Kineziologija, znanstvena grana Kineziologija sporta za grupu predmeta Borilački sportovi

 

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13).,

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na uvjete Rektorskog zbora (NN 13/2012)  preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice,  dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

 

 

N A T J E Č A J

 

  • na položaj I vrste voditelj ostalih ustrojbenih jedinica – voditelj financijsko računovodstvene službe na određeno vrijeme

 

Uvjeti:

VSS/magistar struke ekonomskog smjera

Radno iskustvo pet godina na poslovima proračunskog knjigovodstva

Poznavanje rada na računalu (MS Word, MS Excel)

 

Pristupnici uz prijavu prilažu: odgovarajuću diplomu, domovnicu, potvrdu o radnom iskustvu na poslovima proračunskog knjigovodstva.

 

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split.

 

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.