N A T J E Č A J za izbor (M/Ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

 

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor (M/Ž)

  • na položaj II vrste voditelj pododsjeka službe financijsko-računovodstvenih poslova – viši referent za ekonomske poslove na određeno vrijeme za 25% radnog vremena

 

Uvjeti:

VŠS / sveučilišni prvostupnik ekonomskog smjera

1 godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

poznavanje rada na računalu (MS Word, MS Excel)

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis,  preslika odgovarajuće diplome, preslika domovnice, dokaz o radnom iskustvu na poslovima proračunskog računovodstva

Provjera traženih uvjeta izvršit će se usmenim intervjuom i pisanim/praktičnim testom.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku 8 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6, 21 000 Split.

O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.