N A T J E Č A J za izbor (m/ž)

SVEUČILIŠTE U SPLITU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

SPLIT

TESLINA 6.

Raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor (M/Ž)

  • u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste izvanredni profesor za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Kineziologija sporta za grupu predmeta Plesovi na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj)
  • u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto I vrste docent  za znanstveno područje Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grane: Kineziološka antropologija i Sistematska kineziologija na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj)

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na Uvjete Rektorskog zbora  s pripadajućim dokazima (NN 106/06. odnosno  NN 122/17.) i dodatne uvjete Kineziološkog fakulteta u Splitu,  preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice, popis znanstvenih i stručnih radova i radove, dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

  • za izbor nastavnika u nastavno zvanje predavača – NASLOVNO ZVANJE  za znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Temeljne medicinske znanosti, grana Anatomija, za predmet Anatomija

Uvjeti:

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 131/17).

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis s osvrtom na Uvjete Rektorskog zbora s pripadajućim dokazima (NN 106/06. odnosno  NN 13/12.) i dodatne uvjete Kineziološkog fakulteta u Splitu,  preslik odgovarajuće diplome, preslik domovnice, popis znanstvenih i stručnih radova i radove, dokaz o državljanstvu. Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split. isključivo preporučeno poštom uz naznaku „Prijava na Natječaj za radno mjesto (navesti točan naziv radnog mjesta) – ne otvarati“

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su suglasni da Kineziološki fakultet u Splitu može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka

Kolačići (cookies)

Fakultet internetska stranica i sve ostale Fakultet web-usluge koriste kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

Poslužiteljski dnevnici / logovi

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

Slažem se